Success

ผลงานเด่น

ฟื้นฟูปลูกปะการังบนลูกถ้วยเกาะขามใหญ่ ชลบุรี

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับเครือข่ายกลุ่ม ทะเลบูรพา ฟื้นฟูปลูกปะการังบนลูกถ้วย ที่รับมอบจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บริเวณเกาะขามใหญ่ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยปลูกกิ่งปะการัง ๖๐๐ กิ่ง ๓๐ ฐาน ในพื้นที่ ๑ งาน ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายชุมชนทะเลบูรพา กลุ่มที่ผ่านการอบรมวิธีการปลูกปะการัง จาก กรม ทช. ซึ่งมีการต่อยอดช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมปลูกปะการังได้เป็นอย่างดียิ่ง

ALBUM

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับเครือข่ายกลุ่ม ทะเลบูรพา ฟื้นฟูปลูกปะการังบนลูกถ้วย ที่รับมอบจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บริเวณเกาะขามใหญ่ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยปลูกกิ่งปะการัง ๖๐๐ กิ่ง ๓๐ ฐาน ในพื้นที่ ๑ งาน ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายชุมชนทะเลบูรพา กลุ่มที่ผ่านการอบรมวิธีการปลูกปะการัง จาก กรม ทช. ซึ่งมีการต่อยอดช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมปลูกปะการังได้เป็นอย่างดียิ่ง