Success

ผลงานเด่น

จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ค.71) สทช.8/65

นำเรือทรัพยากร ฯ 04 ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก  ICC

ALBUM

นำเรือทรัพยากร ฯ 04 ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก  ICC