Success

ผลงานเด่น

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ค.13) สทช.5/64

วันที่ ๘ มีนาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา หาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 

ALBUM

วันที่ ๘ มีนาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา หาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 

DOCUMENT

13.ลานวัฒนธรรมเทศบาลสงขลา ครั้งที 13

(0.21 Mb) .pdf