Success

ผลงานเด่น

มอบทุ่นแสดงแนวเขตให้กับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (ค.11) สทช.4/64

วันที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดกิจกรรม มอบทุ่นแสดงแนวเขตให้กับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทาง 200 เมตรพร้อมทั้งรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

ALBUM

วันที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดกิจกรรม มอบทุ่นแสดงแนวเขตให้กับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทาง 200 เมตรพร้อมทั้งรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

DOCUMENT

11

(0.64 Mb) .pdf