Success

ผลงานเด่น

จิตอาสาพัฒนาทำคาวมสะอาดสุเหร่าอาโห เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ค.6) สทช.9/64

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอยะหริ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสุเหร่าอาโห บ้านอาโห หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

ALBUM

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอยะหริ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสุเหร่าอาโห บ้านอาโห หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

DOCUMENT

ครั้งที่ 6

(0.43 Mb) .pdf