MARINE RANGERS

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

จำนวน อสทล.

27,496

จำนวนรายจังหวัด

สิทธิประโยชน์

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ข่าวสาร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สนใจสมัครสมาชิก

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 • หน่วยงาน

  หมายเลขภายใน

 • กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย
 • หน่วยงาน

  หมายเลขภายใน

 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
 • หน่วยงาน

  หมายเลขภายใน

 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)

จำนวนผู้เข้าร่วมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล : 27,496

สมัครสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้งหมด

ดูทั้งหมด
สิทธิประโยชน์

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ดูทั้งหมด
 • ชื่อ : อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • รายละเอียด :
 • วันที่ : 24 มิ.ย. 2563
 • ชื่อ : ที่มาของโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
 • รายละเอียด : อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ
 • วันที่ : 24 มิ.ย. 2563
 • ชื่อ : สิทธิสำหรับผู้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • รายละเอียด : สิทธิสำหรับผู้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • วันที่ : 8 ส.ค. 2561
 • ชื่อ : หน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • รายละเอียด : หน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • วันที่ : 8 ส.ค. 2561
 • ชื่อ : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล"
 • รายละเอียด :
 • วันที่ : 24 มิ.ย. 2563
 • ชื่อ : Mobile Application MARINE RANGER
 • รายละเอียด :
 • วันที่ : 29 มิ.ย. 2563
ข่าวสารและกิจกรรม

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ดูทั้งหมด
 • ชื่อ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ : -
 • ชื่อ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ : -
 • ชื่อ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ : -
สนใจสมัครสมาชิก

อนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน หรือป่าชายเลนอนุรักษ์

สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล