MARINE RANGERS

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

จำนวน อสทล.

29,569

จำนวนรายจังหวัด

ผลงานเด่น

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

สิทธิประโยชน์

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ข่าวสาร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สนใจสมัครสมาชิก

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 • หน่วยงาน

  Google Maps

  หมายเลขภายใน

 • กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย
 • หน่วยงาน

  Google Maps

  หมายเลขภายใน

 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
 • หน่วยงาน

  Google Maps

  หมายเลขภายใน

 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
 • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)

แบบฟอร์มช่องทางติดต่อเรา

หัวข้อ
ข้อความที่ต้องการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
* หมายเหตุ หากไม่มีอีเมล์ไม่ต้องกรอก
เลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู่

จำนวนผู้เข้าร่วมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล : 29,569

สมัครสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้งหมด

ดูทั้งหมด
สิทธิประโยชน์

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรม

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ดูทั้งหมด
สนใจสมัครสมาชิก

อนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน หรือป่าชายเลนอนุรักษ์

สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล