Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง (ค.74) สทช.8/65

24 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 20 ( 24 มิถุนายน 2565 ) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีบริษัท  เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เท่าเทียมกันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๒

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 20 ( 24 มิถุนายน 2565 ) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีบริษัท  เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เท่าเทียมกันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๒