Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเก็บขยะบริเวณคลองโคนและพื้นที่สาธารณะ (ค.72) สทช.8/65

23 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 18 ( 23 มิถุนายน 2565 ) จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณคลองโคนและพื้นที่สาธารณะ หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 18 ( 23 มิถุนายน 2565 ) จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณคลองโคนและพื้นที่สาธารณะ หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม