Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) (ค.66) สทช.8/65

8 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ 12 ( 8 มิถุนายน 2565 ) ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ALBUM

จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ 12 ( 8 มิถุนายน 2565 ) ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร