Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดบางไทรย้อย สทช.3/64

20 ธ.ค. 2563
ทั้งวัน

- เก็บขยะชายหาด

- ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามแบบ ICC

- ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ALBUM

- เก็บขยะชายหาด

- ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามแบบ ICC

- ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล