Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (ค.62) สทช.8/65

2 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคร ครั้งที่ 8 ( 2 มิถุนายน 2565 ) 

ALBUM

ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคร ครั้งที่ 8 ( 2 มิถุนายน 2565 )