Success

ผลงานเด่น

อาสาดำน้ำเก็บเศษอวนแนวปะการังกองหินเพิง ระยอง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บเศษอวนในแนวปะการัง บริเวณกองหินเพิง จ.ระยอง ภายใต้โครงการ NET FREE SEAS โดยมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation; EJF) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วม ๒๕ คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำน้ำเก็บขยะ การดำน้ำเก็บเศษอวนในแนวปะการัง การแยกชนิดของอวน เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของโครงการกรีนฟินส์ (Green Fins) เพื่อสร้างความเข้าใจ และการตระหนักรู้ในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีความยั่งยืนต่อไป

ALBUM

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บเศษอวนในแนวปะการัง บริเวณกองหินเพิง จ.ระยอง ภายใต้โครงการ NET FREE SEAS โดยมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation; EJF) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วม ๒๕ คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำน้ำเก็บขยะ การดำน้ำเก็บเศษอวนในแนวปะการัง การแยกชนิดของอวน เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของโครงการกรีนฟินส์ (Green Fins) เพื่อสร้างความเข้าใจ และการตระหนักรู้ในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีความยั่งยืนต่อไป