Welcome

ผลงานเด่น

ตั้งโต๊ะรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เมืองเพชรบุรี

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔(เพชรบุรี) ตั้งโต๊ะรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบกรม ทช. ณ หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม ๖๐ คน

ALBUM

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔(เพชรบุรี) ตั้งโต๊ะรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบกรม ทช. ณ หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม ๖๐ คน