MARINE RANGERS

จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ช่วงเวลา

ข้อมูลอื่นๆ

รายปี

เพศ

ภูมิภาค

อาชีพ

การศึกษา

ตามจังหวัด

จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล : 4,350 คน

 • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • ค่าเฉลี่ย : 0%
 • จำนวน : 7
 • จังหวัด : สมุทรปราการ
 • ค่าเฉลี่ย : 0%
 • จำนวน : 3
 • จังหวัด : สมุทรสาคร
 • ค่าเฉลี่ย : 0%
 • จำนวน : 8
 • จังหวัด : เพชรบุรี
 • ค่าเฉลี่ย : 7%
 • จำนวน : 315
 • จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
 • ค่าเฉลี่ย : 9%
 • จำนวน : 412
 • จังหวัด : ชลบุรี
 • ค่าเฉลี่ย : 28%
 • จำนวน : 1,225
 • จังหวัด : ระยอง
 • ค่าเฉลี่ย : 8%
 • จำนวน : 337
 • จังหวัด : จันทบุรี
 • ค่าเฉลี่ย : 1%
 • จำนวน : 45
 • จังหวัด : ตราด
 • ค่าเฉลี่ย : 3%
 • จำนวน : 145
 • จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
 • ค่าเฉลี่ย : 1%
 • จำนวน : 40
 • จังหวัด : กระบี่
 • ค่าเฉลี่ย : 1%
 • จำนวน : 33
 • จังหวัด : พังงา
 • ค่าเฉลี่ย : 5%
 • จำนวน : 236
 • จังหวัด : ภูเก็ต
 • ค่าเฉลี่ย : 3%
 • จำนวน : 141
 • จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
 • ค่าเฉลี่ย : 1%
 • จำนวน : 47
 • จังหวัด : ระนอง
 • ค่าเฉลี่ย : 8%
 • จำนวน : 333
 • จังหวัด : ชุมพร
 • ค่าเฉลี่ย : 6%
 • จำนวน : 250
 • จังหวัด : สงขลา
 • ค่าเฉลี่ย : 4%
 • จำนวน : 160
 • จังหวัด : สตูล
 • ค่าเฉลี่ย : 3%
 • จำนวน : 147
 • จังหวัด : ตรัง
 • ค่าเฉลี่ย : 4%
 • จำนวน : 194
 • จังหวัด : ปัตตานี
 • ค่าเฉลี่ย : 6%
 • จำนวน : 263
 • จังหวัด : นราธิวาส
 • ค่าเฉลี่ย : 0%
 • จำนวน : 9